Методичний кабінет

Пріоритетні напрями та форми методичної роботи з педагогічними кадрами

Друк

Mетодична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на відродження і розвиток національної освіти, підвищення кваліфікації та професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, їхнє збагачення надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах дає можливість виділити основні функції:

  • ДІАГНОСТИЧНУ, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності педагога на рівні встановлених державних стандартів;
  • ВІДНОВЛЮЮЧУ, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;
  • КОРИГУЮЧУ, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного педагога;
  • КОМПЕНСАЦІЙНУ, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя;
  • ПРОГНОСТИЧНУ (випереджуючу),яка вимагає знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;
  • МОДЕЛЮЮЧУ, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;
  • ОПОЗИЦІЙНО-РЕГУЛЮЮЧУ;
  • ІНФОРМАЦІЙНО-ОЦІННУ.

Методичний кабінет є центром методичної роботи ліцею, основною базою для проведення усіх видів методичних заходів та організаційних форм самоосвіти педагогів

Педагогічний колектив ліцею працює над реалізацією загальної методичної  теми: «Підготовка висококваліфікованих робітників в умовах інноваційної діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти» та втіленням в життя проекту з національно-патріотичного виховання:«Роль освітнього середовища у формуванні національно свідомого покоління, патріотів своєї Батьківщини».

Авторські права 2023 © Київський професійний будівельний ліцей - КПБЛ. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2013 © Український переклад Joomla! Україна.

Освіта в Україні

Blue joomla theme by Template Joomla